نحوه خرید از نگارخانه

نحوه خرید از نگار خانه 

 

ابتدا اثر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس  از طریق یکی از  راه های ارتباطی نگارخانه

ایمیل ، تلفن و همراه با نگارخانه تماس بگیرید . سپس در صورت وجود آن در محل نگارخانه شما می توانید با هماهنگی اثر را از نزدیک مشاهده کنید و سپس خریداری کنید .

و یا آثاری که از شهر های دیگر هستند و یا شما قادر به حضور در محل نگارخانه را نداشته باشید .بعد از هماهنگی با نگارخانه فاکتر شما صادر گردیده و به صورت انتقال وجه به یکی از شماره حساب های خارجی یا داخلی نگارخانه  خرید شما تکمیل می شود و اثر خریداره برای شما پست خواهد شد.

خدمات پست خارج کشور با شما هماهنگ می شود و پسس از تایید شما فاکتور فروش صادر می گردد.

 

با تشکر