معرفی هنرمندان

حشمت اله بهزادی
حشمت اله بهزادی

حشمت اله بهزادی

حشمت اله بهزادی از همان نسل . طلایی متولد دهه ۲۰ است. نسلی که پیوندش باهنرستان هنرهای زیبای اصفهان عمیق و همیشگی است. بهزادی در دهه ۴۰ جایی که در اصفهان نمایشگاه و رویداد هنری به شکل امروز مرسوم نبود در آبادان و اهواز مدرن آن زمان آثارش را به نمایش می گذارد و این آثار در نمایشگاه های معتبر تهران هم حضور دارد. ریشه های بهزادی اما به اصفهان و به دوران نوجوانی اش باز می گردد،

ادامه مطلب